Hitelképes ingatlan és autóbehajtó a vasúti töltésből - egyetlen papírral

Bevallom, elismerést kelt bennem az a mód, ahogy a "terrorcsalád" tagjai néhány egyszerű és kevesek által ismert közigazgatási eljárással manipulálják a valóságot. Már a hatósági bizonyítvány révén megvalósított "lakóház-teremtés" is a jogi kiskapuk és a közigazgatási eljárások menetének átfogó ismeretére utalt. (Az előző bejegyzésben számoltam be erről az igencsak leleményes módszerről, amivel néhány hónap alatt forgalom- és hitelképes lakóépületet „varázsoltak” egy addig udvarként nyilvántartott sufniból.) Ehhez képest a közútkezelői állásfoglalás felhasználása már egy merőben új szint. Eleve ki hallott már arról, hogy létezik közútkezelői állásfoglalás?! Tényleg van olyan állampolgár az országban, aki beballag a hivatalba és közútkezelői állásfoglalás kiadását kérelmezi? A "terrorcsalád" viszont ilyen - jogilag igencsak felkészült - polgárokból áll, akik simán "lepapírozzák" akár a lehetetlent is: jelen esetben gépjárműbehajtót és hitelképességet "teremtettek" egy teljes mértékben megközelíthetetlen és önmagában forgalomképtelen ingatlanhoz. Egyetlen papírdarabbal! Tényleg megemelem a kalapom.

bejarat_vasutvonal.jpg

Varázslat: gépkocsibehajtó a vasúti töltésből - egyetlen papírral

Azt tudni kell, hogy a "terrorcsalád" házába az utcáról nem lehet bemenni, az csak a vasúti sínek mentén 44 méteren át gyalogolva közelíthető meg. A Nemzeti Közlekedési Hatóság kimondta, hogy az épülethez tartozó telekről a sínek felé kapu nem nyitható, az illegális bejáró balesetveszélyes. Ehhez képest a "terrorcsalád" kaput nyitott és három autóval járkáltak ki-be minden nap. 

felulnezet.jpg

Az utca és a "ház" telkének kapuja, köztük világosabb színnel a vasúti töltésből kialakított saját illegális út (GoogleMaps)

A bejáró hiányát hidalták át „jogilag” a fent jelzett közútkezelői állásfoglalással. A Kispesti Önkormányzat Városüzemeltetési Irodája ugyanis – a "terrorcsalád" kérelmére – 2009. június 24-én „az Áram utcára történő ki-behajtás” tárgyában adott ki közútkezelői állásfoglalást, amivel sikerült „megteremteni” a bejárót az addig megközelíthetetlen ingatlanba.

kozutkezeloi_allasfoglalas_kiad.jpg

Ez az a papírdarab

Az állásfoglalás kiadására azonban nem lett volna mód, hiszen az a MÁV Zrt. tulajdonában lévő területek használatára adott engedélyt, amire a Kispesti Önkormányzatnak nem volt és nincs joga. Nem beszélve arról, hogy a közterületről nem megközelíthető ingatlanba a MÁV területén keresztül csak balesetveszélyesen lehet bejutni! A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Központ jelzésére a Kispesti Önkormányzat kénytelen volt visszavonni a balesetveszélyes helyzetet keletkeztető közútkezelői állásfoglalást.

A "terrorcsalád" tagjait az állásfoglalás visszavonása természetesen nem érdekelte, innentől kezdve az "engedéllyel" a kezükben közlekedtek autóikkal ki- és be egészen 2016-ig, amikor a MÁV zajvédő fallal szüntette meg az illegális behajtást.  

rafordul.jpg

Igen, ott gépkocsik fordultak be! (GoogleMaps Streetview)

És még mindig tart a varázslat: hitelképtelen házra OTP jelzáloghitel

A közútkezelői állásfoglalással a "terrorcsaládnak" nem csak a behajtót sikerült „megteremteni”, hanem hitelképessé tették az addig önállóan forgalomképtelen ingatlant! A valótlan adatok alapján lakóingatlannak átminősített "ház" ugyanis nem lehetett volna jelzáloghitel fedezete, hiszen nem rendelkezik önálló közterületi bejáróval. Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok hitelezése esetében (amilyen ez is) az önálló bejáró megléte a pénzintézetek kötelező feltétele.

Esetükben az önálló bejáró létrehozásának megkerülhetetlen gátja volt, hogy nincs fizikai lehetőség, de még csak szolgalmi jog sem arra, hogy a telek hátsó részében lévő ingatlanrész közterületről megközelíthető legyen. Ezt a tényt ráadásul bírósági ítélet mondta ki jogerősen.

Na de meglett a közútkezelői állásfoglalás, és máris volt önálló bejárója a háznak! Ez jelentős szerepet játszhatott annak az értékbecslésnek az elkészítésében, amely alapján az OTP Jelzálogbank Zrt. a „ház” megvásárlására 2011-ben 5 millió forintot folyósított. Ötmilliót arra, amely bűncselekmény elkövetésével lett lakóépület, és ami egyébként nem lehetne az, hiszen hiányoznak az ahhoz szükséges feltételek (pl. építési és használatbavételi engedély, belmagasság, a szennyíz-kezelésének megoldása, engedélyezett fűtési rendszer stb.). 

Az OTP Jelzálogbank Zrt.-től felvett kölcsön egyébként a „családban maradt”. Az adásvétel ugyanis csak névleges volt, a "terrorcsalád" egyik rokona lett az új tulajdonos, míg a lakók továbbra is az ingatlanban maradtak, abba az új névleges tulajdonos nem költözött be.

Többeket babonáz meg egyszerre a bűbáj 

Erős kétségeket kelt bennem az ügyben eljárt hatóság munkatársainak szerepe. Motoszkál bennem az a zavaró gondolat, hogy nem pusztán a véletlen műve, hogy ugyanazon ingatlan kapcsán a Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának két irodája (Építéshatósági Iroda és Városüzemeltetési Iroda) is olyan hibát vétsen 2009-ben, amelyek együttes (!) megvalósulása nélkül nem történhetett volna meg a jelzáloghitel kihelyezése. Nem lepne meg az sem, ha az ügyben eljáró értékbecslő feltűnően elnéző módon végezte volna munkáját, hiszen ordító és szemet szúró hiányosságok felett "siklott át". 

Évekkel ezelőtt szerettem volna megtudni a kispesti jegyző álláspontját arról, hogy hogyan járulhatott hozzá a közútkezelői állásfoglalás kiadásával a Városüzemeltetési Iroda a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető állapot kialakításához (ami miatt nyomozás van folyamatban), illetve miután az Önkormányzat a MÁV jelzésére tudomást szerzett az Áram utca felőli bejárás balesetveszélyes voltáról, milyen intézkedéseket tett a közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet elhárítására. Választ a kérdéseimre sosem kaptam.

Azt viszont tudom, hogy semmilyen intézkedés nem történt, a folyamatos balesetveszélyes helyzet 2016-ban szűnt meg, amikor a MÁV (és nem a kispesti önkormányzat) zajvédő fallal zárta le az Áram utca végét.

Kínzó kérdés

Hogyan lehetséges az, hogy a "terrorcsalád" tagjai ilyen kifinomult eszközökkel voltak képesek élni, és tudták megvezetni a Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szerveit, valamint az OTP bankot? Mert a család tagjai alapvetően nem vádolhatóak azzal, hogy a kiművelt emberfők sokaságát gyarapítanák. 

Rendben, ez a kérdés költői kérdés volt, tudom rá a választ. A blog pont erről szól, és a tényfeltárás hamarosan folytatódik, ahogy időm és erőm engedi. Mindent le fogok írni, úgy, ahogy az történt. 

--------------------------
Utólagos kiegészítés: elkészült a teljes történetet összefoglaló bejegyzés, amely EZEN a linken érhető el.