Két éves gyermek a kispesti "terrorcsalád" csapdájában

Az Index.hu nevezte "terrorcsaládnak" azt a kispesti famíliát, amely azon túl, hogy kilenc éven át zaklatta a szomszédait és tette tönkre a környezetében élők életét, elszakított egy két éves kisfiút az édesapjától, akinek nem engedték, hogy láthassa a gyermekét. A kálváriája csak azért oldódhatott meg, mert a kőbányai (nem a kispesti) rendőrök csoportos lopás miatt fél évre előzetes letartóztatásba helyezték a kisfiú édesanyjának friss férjét, azaz a klánvezért. Mert azt tudni kell, hogy a gyermek megtévesztett anyja néhány hónap ismertség után ment feleségül a családját terrorklánná szervező családfőhöz (aki nem a gyermek édesapja), hogy aztán a pszichiátriára kerüljön, és még a saját esküvőjére is csak homályosan emlékezzen a tudatmódosító szerek miatt. Talán még Rejtő Jenő is elmosolyodna azon - a valódi élet szülte helyzeten -, amikor az újdonsült férj a mézesheteit, sőt hónapjait a Venyige utcai fogdában töltötte.

aktualis_2.jpg

A klánvezér

Az édesapa nem láthatja a fiát

A humoros rész pedig itt véget is ér, elértünk ahhoz a kőkemény részhez, hogy a "terrorcsalád" esetében Kispesten mindenki elfogult, illetve senki sem tesz semmit a megoldás érdekében. A kerületi hatóságok és szervek között ezen esetben a Kispesti Gyerekjóléti Szolgálat volt az, amely tétlenül szemlélte, hogy a két éves gyermek 2018. január és június között abban a súlyosan veszélyeztető környezetben és közegben éljen, ami miatt nyomozás indult a kiskorú veszélyeztetése miatt. A láthatástól megfosztott édesapa hasztalan rohangált kétségbeesetten a Gyerekjóléti Szolgálathoz, az a számtalan jelzés és a rendelkezésre álló előzményismeret ellenére sajnos nem látta indokoltnak a gyermek ideiglenes elhelyezését nála. Pedig a Szolgálat előtt ismert volt a kisfiút „befogadó” terrorcsalád, hiszen már 2009 óta foglalkoztak velük/ügyeikkel. Az édesapa így hónapokig nem láthatta a fiát, és úgy tűnt, hogy csak évekig tartó bírósági út marad számára. 

A Gyermekjóléti Szolgálat nem látja indokoltnak

A kispesti Gyerekjóléti Szolgálat (amely szerv a Szociális és Szolgáltató Centrum alá tartozik) tehát nem látta indokoltnak a gyermek ideiglenes elhelyezését az édesapánál. Ezt az álláspontot azóta sem tudom elfogadni, hiszen nekem - egyszerű szomszédként - egyértelmű volt, hogy a "terrorcsaládnál" nincs biztonságban a kisfiú. 

A továbbiakban - példálózó jelleggel - összefoglalom azokat az általam ismert tényeket, amelyeknek önmagukban okot kellett volna adniuk a Gyermekjóléti Szolgálat közbeavatkozására:

  • A kisfiú "nevelőapjával" szemben nyomozás folyt és folyik kiskorú veszélyeztetése és több más bűncselekmény elkövetése miatt. A nevelőapa rendszeresen ellenállt a hatósági eljárásoknak, fenyegetésekkel gátolta meg az ügyintézők helyszíni vizsgálódását. Folyamatosan zaklatta a szomszédságában élőket, amely bűncselekmény elkövetésébe előző élettársa gyerekeit is bevonta, belekényszerítette. A két éves kisfiú is szem- és fültanúja volt ilyen cselekményeknek.
  • A kisfiú anyja gyógyszer- és alkoholfüggő, testét rendszeresen külsérelmi nyomok borították, néhány hónap alatt többször került kórházba sérülések és gyógyszer-túladagolás miatt. Volt, amikor eltűnt, és senki nem tudott hollétéről, illetve többször került a pszichiátria zárt osztályára. A kisfiú anyjával szemben nyomozás folyt és folyik kiskorú veszélyeztetése miatt. Előző gyermekét sem nevelhette fel, mivel alkalmatlan volt a szülői teendők ellátására. Jövedelemmel nem rendelkezik, korábban prostitúcióból tartotta el magát. A kisfiú anyja önállóan nem, csak a nevelőapa jelenlétében beszélhetett és csak annyit és azt mondhatott, amit ő engedélyezett neki.
  • A terrorcsalád tagjai 9 éven át a Gyerekjóléti Szolgálat és a Gyámügyi Hivatal folyamatos látókörében voltak az életvitelükből eredő problémák miatt. A velük lakó kiskorú gyermekeket a Gyámügy korábban védelembe vette, illetve volt, akit ki is emeltek a családból. A gyerekeket több esetben bántalmazták. A család tagjai alkoholmámorban töltötték napjaikat, rendszeresek voltak a veszekedések és a tettleges erőszak. A "klán" körében az élet része volt a családon belüli erőszak és a kényszerítés, közülük több ellen folyik nyomozás különféle bűncselekmények elkövetése miatt.
  • A kisfiú volt otthonául szolgáló épületnek nincs lakhatási engedélye, a XIX. kerületi Hivatal 2017-ben határozatban mondta ki: az épület lakhatásra nem alkalmas (ügyiratszám: BP-19/002/01040-39/2017). Az épületbe az utcáról nem lehet bemenni, az csak a vasúti sínek mentén 44 méteren át gyalogolva közelíthető meg. A Nemzeti Közlekedési Hatóság kimondta, hogy az épülethez tartozó telekről a sínek felé kapu nem nyitható, az illegális bejáró balesetveszélyes. Ez különösen igaz egy 2 éves gyermek esetében, aki bármikor kiszaladhat a vonat elé.
  • Az épületnek nincs csatorna-csatlakozása, a szennyvizet a lakók elszikkasztották a telken lévő illegális gyűjtőben, illetve kiengedték a talajra. A 2012-2017. közötti időszakban 1.000.000 liter szennyvíz került a talajba, megmérgezve az egész lakókörnyezetet. Az illegális szikkasztó/derítő ráadásul az épület bejáratától és a lakótértől alig pár lépésnyire található, ami állandó bűz forrása volt a szobákban. A szennyvízgyűjtőnek nem volt teteje, azt mindössze egy padlószőnyegdarabbal fedték le (!), amely nem tartja meg egy 2 éves gyermek súlyát, ha rálép. Ez közvetlen életveszélyt jelentett rá nézve.
  • A terrorcsalád tagjainak nem volt biztosított a megélhetése, munkahellyel nem rendelkeztek. A 2 éves kisfiú „befogadásának” célja az utána járó állami támogatások megszerzése lehetett. Nem fizették a közüzemi díjakat: a vezetékes vizet a vízművek elzárta díj nem fizetése miatt. Nem fizettek a szemétszállításért sem, a szemetet az udvaron, illetve a telek mögött halmozták. Az udvar kutyaürülékkel, lommal és szeméttel, míg a lakótér szeméttel, kosszal és patkányürülékkel volt tele. A kisfiú testét kiütések borították, ami vagy ágyi poloska-fertőzés vagy a szennyezett környezet következménye.
  • Az állandó életveszélyre utalt a villanyóra - az érintésvédelmi előírásokat be nem tartó - szabálytalan bekötések kavalkádját tartalmazó kábelrengetege, illetve az egyik helység falait megfestő elektromos tűzre utaló vastag korom. Az épületnek nem volt ellenőrzött fűtési rendszere: a meleget télen a tűz- és balesetveszélyes vételezésből eredő elektromos fűtés biztosította. A házban a radiátorokhoz műanyag (!) csövekben vezették a melegvizet, ami túlnyomás esetén, vagy az évek óta tartó használatból eredő anyagfáradás miatt maradandó egészségkárosodást okozó baleset állandó lehetőségét hordozta magában.

Az ominózus kocsibejáró

Kispesten ez így rendben van - a vasúti síntől pár lépésre a bejárati kapu

A Kispesti Szociális és Szolgáltató Centrum nem lát mulasztást

A történteknek azért így is volt némi visszhangja, ezért a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda vezetője "megvizsgálta" a kispesti Gyerekjóléti Szolgálat eljárását (amely szerv a Szociális és Szolgáltató Centrum alá tartozik). A vizsgálat "eredményéről" Gajda Péter polgármester adott tájékoztatást, aki leírta, hogy az ügyben - "természetesen" - mulasztás nem történt. Íme: 

aktualis_1.jpg

A jegyző nem lát okot, hogy válaszoljon

A vizsgálat eredménye miatt dr. Béja Julianna jegyzőhöz fordultam, és kértem vizsgálja ki, hogy ha a Gyerekjóléti Szolgálatnak tudomása volt a fenti – példálózó jellegű – anomália-felsorolásról, akkor miért nem látta indokoltnak a gyermek ideiglenes elhelyezését az édesapánál? Ha pedig nem volt tudomása mindezekről, akkor az hogyan fordulhatott elő a szemmel látható tények ellenére? Hogyan lehetséges az, hogy a kispesti Humánszolgáltatási és Szociális Iroda vezetője a kisfiú gyermekvédelmi ügyében lefolytatott vizsgálata során nem (!) állapított meg mulasztást a Kispesti Szociális és Szolgáltató Centrum részéről?! A jegyző minderre csak annyit írt, hogy mivel nekem nincs közöm a gyerekhez, így nem válaszol megkeresésemre. 

A Kormányhivatal nem látta helytállónak a kispesti eljárást

Kispesten mindig minden rendben van - a tapasztalataim szerint a "vizsgálatok" mindig ilyen eredményre jutnak. Ebben az esetben is ennyiben maradt volna a téma, ha nincs a kispesti hatóságok felettes szerve, a Budapest Főváros Kormányhivatalának Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya, amely szintén megvizsgálta az ügyet és nem (!) tartotta helytállónak a Kispesti Szociális és Szolgáltató Centrum gyermekvédelmi eljárását, valamint intézkedések megtételét írta elő a Kispesti Szociális Centrum Gyermekjóléti Szolgálat és Központ részére! Szóval csak volt valami hiba. Én csak remélni tudom, hogy megszűnt az a hiányosság, ami miatt egy két éves kisfiúnak hónapokig kellett veszélyeztető közegben élnie. Remélem, hogy már nincsenek a kerületben olyan gyermekek, akik a hatóságok nem helytálló eljárása miatt vannak veszélyben! 

Az édesanya belátta, hogy alkalmatlan anyának

Bár a kispesti hatóságok "természetesen" nem mulasztottak, mégsem vették észre az ordító tényeket, azaz egy két éves kisfiú veszélyeztetését. Ha nincsenek a kőbányai zsaruk, akkor a gyermek azóta is a terrorcsalád kötelékében tanulná ki a "mesterséget", és nem az édesapja új, szerető családjával élvezné a boldog gyermekkort. Hiszen még oviba is járhat, találkozhat más gyerekekkel! Amit a kispesti gyermekjóléti szervek és a vizsgálataik nem észleltek, azt szerencsére észrevette a rendőrség, de még a XIX. kerületi Bíróság is, amely a gyermekelhelyezési perben az édesapának ítélte a kisfiú szülői felügyeletét. A perben az édesanya önmaga is belátta, hogy ő képtelen erre a feladatra. 

Amit látok

A terrorcsalád tagjaival kapcsolatban megfigyelhető volt, hogy valamilyen „különös véletlen” folytán a Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala minden eljárása során hibázott (építéshatósági iroda, városüzemeltetés) mulasztott (többen is) vagy jogszabályt sértett (pl. jegyző). A blogban szépen sorban feldolgozom ezek az eseteket, ahogy majd időm engedi. A több évnyi adatgyűjtés során sok száz oldalnyi anyagom keletkezett, így van mihez nyúlnom bőven. Sajnos dúskálok a témákban, nevekben és az adatokat. 

Pedig

Pedig mi csak annyit szerettünk volna, hogy a kislányainkkal biztonságban élhessünk a saját otthonunkban.

--------------------------
Utólagos kiegészítés: elkészült a teljes történetet összefoglaló bejegyzés, amely EZEN a linken érhető el.