Kizárt hivatal vizsgálata és a jogszerű bűncselekmény

A Kispesti Polgármesteri Hivatallal szemben kizárási okot bejelentő jegyző által lefolytatott vizsgálat még azt az esetet is jogszerűnek találja, amelyről már korábban megállapítást nyert, hogy megtévesztették a hatóságot, azaz bűncselekményt követtek el. 

elfogult_jegyzo.jpg

Előzményként le kell írnom, hogy korábbi bejegyzéseimben számoltam be arról az igencsak leleményes módszerről, amivel a kispesti "terrorcsalád" tagjai két darab A4-es papírlappal (hatósági bizonyítvány és közútkezelői állásfoglalás) néhány hónap alatt forgalom- és hitelképes lakóépületet „varázsoltak” egy addig udvarként nyilvántartott sufniból

A valóság felszínre tör

A valótlan tényeken alapuló helyzet megszüntetése érdekében 2016. júliusában beadványban kértem a Kispesti Önkormányzat Építéshatósági Irodától, hogy vonják vissza a 2009-ben kiadott hatósági bizonyítványt. A kérelemhez olyan tanúk nyilatkozatait csatoltam, akik egyrészt tulajdonosok az érintett ingatlanban, másrészt évtizedek óta élnek és éltek az ingatlan közvetlen szomszédságában. Az iroda vezetője (aki egyébként megegyezik az okiratot kiadó ügyintézővel) "ráült" az ügyre és nem hozott döntést. Se ilyet, se olyat. 

Az irodavezető hozzáállásában akkor következett be gyökeres és szembeötlő változás, amikor 2016 szeptemberének végén a rendőrség kihallgatta őt az azóta elhíresült, ám akkoriban még rejtett állapotú ingatlannal kapcsolatban. Tudom, hogy ez csak a véletlen műve, és teljesen felesleges "dolgokat" belelátni, de az irodavezető a 2009-es hatósági bizonyítványt már másnap (!) visszavonta. Azaz, leírom még egyszer más szavakkal: a hatósági bizonyítvány visszavonása iránti kérelem benyújtását követően 2 hónap telt el bármiféle elmozdulás nélkül, ám a rendőrségi kihallgatás utáni napon máris sikerült meghozni a döntést. Ezúttal is szemle megtartása nélkül, bemondásra határozott, ahogy tette azt annak idején is. 

A hatóság megtévesztése

A Kispesti Önkormányzat Építéshatkósági Iroda vezetője a 2009-es hatósági bizonyítvány visszavonásáról szóló 2016-os határozatában a következőket írta indoklásként: „megállapítható, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma a Hatóság megtévesztésén alapult, így a hatósági bizonyítvány visszavonásáról döntöttem”. Rendben, fogadjuk el az irodavezető azon állítását, miszerint megtévesztés történt, és ezért igazolt ő egy helyett két (!) lakóházat azon az okiraton, ami miatt az egész 9 éven át tartó kálvária elkezdődött. Ezek szerint a "terrorcsalád" és a vele szövetkező, a VIII. kerület egyik önkormányzati bizottsága által simán ingatlanmaffiának titulált ingatlankereskedő csalárd módon megtévesztették őt.

visszavonas.jpg

Én elfogadtam az állítását, és reméltem, partner lesz abban, hogy feltárjuk, történt-e még hasonló, a hatóság megtévesztésén alapuló bűncselekmény.  Ebben azonban a későbbiekben keserűen csalatkoznom kellett, amikor kaffkai útvesztőkbe terelt engem (erről majd a későbbiekben számolok be, itt annak terjedelme okán nincs mód). 

Az Építéshatósági Irodának ráadásul 2016. szeptember 23. óta tudomása van arról, hogy megtévesztették őt, azaz az ügyben bűncselekmény történt, mégsem tett azóta sem lépéseket az ügy tisztázása, a valós állapotok megállapítása, vagy akár egy helyszíni szemle megtartása érdekében.

Kispesten nem épülnek, hanem "keletkeznek" a házak?

Több hónapos küzdelem árán megtudtam, hogy a - nem épp megkérdőjelezhetetlen - okiratot kiadó ügyintéző a saját építéshatósági körzetében 2009-2012 között 11 hatósági bizonyítványt állított ki. Ezek közül a "terrorcsalád" által használt lakóingatlanról biztosan tudható volt, hogy azzal "gond" van, hiszen a hatóság maga jelentette ki róla, hogy a megtévesztése révén adták ki.

kertkapu.jpgLakóház illegális bejáróval, és igen, a kapu előtt közvetlenül az ott a Lajosmizse-Budapest vasútvonal sínpárja

Ha van egy, akad-e még egy? Igen, hiszen találtam még egy ingatlant, aminek szinten bele kell tartoznia ebbe a 11 darabból álló kontingensbe, mivel rendelkezik a gyanút megalapozó két legfőbb ismérvvel: 1.) a "terrorcsalád" használja, 2.) lakóházként van nyilvántartva, bár nem lehetne az. A "terrorcsalád" autói álltak éveken át azon a telken, amelyen nincs semmilyen épület, ennek ellenére lakóházként (!) van nyilvántartva. Szóval ez is egy olyan kispesti "lakóház", ami nem lehetne az.

Épület nélküli lakóház, szeméttel és roncsautóval

A rendőrség továbbít

Az ingatlanátminősítések miatt 2017 februárjában a XIX. kerületi Rendőr-kapitánysághoz fordulva kértem annak kivizsgálását, hogy a Kispesti Építéshatósági Iroda által épület fennállását igazoló hatósági bizonyítványok esetében megtévesztették-e a hatóságot. A kerületi kapitányság bűnügyi osztályvezetője a bejelentésem sajnos a Kispest Önkormányzat jegyzőjének továbbította. Bevallom, hogy kicsit elszontyolodtam a rendőrség lépésén, mert  az esetleges bűncselekményt mégiscsak a nyomozóhatóságnak kellene feltárnia. Aztán amikor kiderült, hogy a kapitányság az ügyben elfogultnak "érzi" magát, összeesküvéselméletek kezdtek a fejemben megfogalmazódni.

A törvényesség őre

Az előzmények ellenére bíztam abban, hogy a jegyző - aki a kerületben a törvényesség őre (!) - a rendőrség megkeresése alapján majd érdemben kivizsgálja, történt-e olyan eset, amikor megtévesztették az általa felügyelt hatóságot. 2017 márciusában azt még sikerült megtudnom a jegyzőtől, hogy a kifogásolt eljárások aktáit magához rendelte. Aztán csend. Hat hónapig. Nekünk újabb fél év a pokolban

Szerintem türelmes voltam, nem sürgettem a jegyzőt. Úgy véltem, hogy a jó munkához (vizsgálathoz) idő kell. Ám fél év eltelte után, a válaszadás elmaradása miatt, 2017 októberében mégiscsak érdeklődni kezdtem, hogy mi is lett a jegyzői vizsgálat eredménye.

Egy év eltelt, de megjött a vizsgálat eredménye!

A jegyző 2017 decemberében végre választ adott a februári (!) rendőrségi megkeresésre, ami szerint a hatósági bizonyítványok révén megvalósított ingatlanátminősítések kapcsán lefolytatott vizsgálat során tatatatattttáááttttáámmmmmmmmmmm: „jogellenes eljárás megállapítására nem került sor”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Szóval minden jogszerű volt! Ennyi, nincs itt semmi vizsgálnivaló.

A jogszerű bűncselekmény

Érdekes a vizsgálat eredménye, hiszen az arra a 11 hatósági bizonyítványra vonatkozott, amelybe az ominózus, 2009-ben kiadott és 2016-ban visszavont okirat is tartozott, és amelyről maga a Kispesti Építéshatósági Iroda mondta ki a következőket: „megállapítható, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma a Hatóság megtévesztésén alapult”. Szóval annak ellenére állapította meg a jegyzői vizsgálat a jogszerűséget, hogy azzal kapcsolatban egyértelműen bűncselekmény elkövetése állapítható meg. 

A törvényesség őre egyébként nem vizsgálhatott volna

Hab a törvényesség csúcsán, hogy az ügy egy másik vérlázító szála miatt (majd erről is beszámolok) megtudtam, hogy a jegyző kizárta magát az ingatlannal kapcsolatos ügyekből. Ezt ő maga, azaz a kerületi törvényesség őre jelentette be az Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálynak 2017. március 14-én a VIII/2477-7/2017. iktatószámú levelében. A bejelentésében arra hivatkozott, hogy az ügyben érintett "ominózus" XIX. kerületi ingatlan (azaz a "terrorcsalád" háza) vonatkozásában a Kispesti Önkormányzat Hivatalával szemben kizárási ok áll fenn a Ket. 43§-ának (4) bekezdése alapján. 

Ezen márciusban jelzett kizárási ok alapján a jegyző a decemberig húzódó vizsgálatot nem is folytathatta volna le, és nem is állíthatta volna meg hogy "minden jogszerű". Az ominózus ingatlan esetében semmiképp.

Nincsenek válaszok

2017. decemberében kértem a jegyzőtől, hogy egy fogadóóra keretében tájékoztathassam mindazon okiratokkal bizonyítható tényekről, amelyek felvetik bűncselekmények elkövetésének lehetőségét. Azt is kértem tőle, hogy biztosítson betekintést a - rendőrség 2017. február 17-ei keltezésű levele alapján indult - vizsgálat eredményéről készült okiratokba és feljegyzésekbe, megismerhessem azok megállapításait.

Sajnos eme kéréseimre az elmúlt években nem kaptam választ, nemlegeset sem. A blog elindítása végül is ezen hozzáállás következménye. Nem maradt más eszközöm. 

--------------------------
Utólagos kiegészítés: elkészült a teljes történetet összefoglaló bejegyzés, amely EZEN a linken érhető el.